Trải nghiệm hành trình được nghỉ hẳn 24h cai nghiệm điện thoại máy tính 100% không dùng đến.

Sau 24h thì tiếp xúc 50%.Kết quả:Dùng điện thoại máy tính mắt mỏi tí, đau đầu tí.Không dùng đau đầu như búa đập, mắt cay xòe.Đúc kết: nên dùng lại điện thoại máy tính.😂😂😂😂😂😂 Mà không dùng đói là có thật. Sau 24h không dùng điện thoại em nghĩ về cuộc đời 1 tí.Có người…

0987789128